۴ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

چین؛ صد سالگی تشکلی که جهان را دگرگون کرد

نگاه فریدون خاوند: در ماه ژوئیه ۲۰۲۱، حزب کمونیست چین با ۹۲ میلیون عضو، صدمین سالگرد تولد خود را جشن می‌گیرد. حزبی که امروز پرجمعیت‌ترین تشکل سیاسی در تاریخ تمدن انسانی است.

نگاه فریدون خاوند: در ماه ژوئیه ۲۰۲۱، حزب کمونیست چین با ۹۲ میلیون عضو، صدمین سالگرد تولد خود را جشن می‌گیرد. حزبی که امروز پرجمعیت‌ترین تشکل سیاسی در تاریخ تمدن انسانی است.