۲۸ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

چین می‌گوید کابینه موقت طالبان به سه هفته هرج و مرج در افغانستان پایان داد