۱۴ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

رئیس اماراتی اینترپول به «شکنجه» زندانیان متهم شد

احمد ناصر الرئیسی متهم است که در سمت بازرس کل وزارت کشور امارات، برخی از زندانیان اماراتی را شکنجه کرده است و شکایت‌هایی از او نیز در دادگاه‌های فرانسه و ترکیه جریان دارد.

احمد ناصر الرئیسی متهم است که در سمت بازرس کل وزارت کشور امارات، برخی از زندانیان اماراتی را شکنجه کرده است و شکایت‌هایی از او نیز در دادگاه‌های فرانسه و ترکیه جریان دارد.