۳۱ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

کارزار زنان افغان برای مبارزه با قانون جدید طالبان در مورد لباس دانش‌آموزان دختر

کارزاری از سوی زنان افغان در شبکه‌های اجتماعی آغاز شده است که هدف از آن، مبارزه با دستور حکومت طالبان به دانش‌آموزان دختر برای استفاده از حجاب اسلامی است.

کارزاری از سوی زنان افغان در شبکه‌های اجتماعی آغاز شده است که هدف از آن، مبارزه با دستور حکومت طالبان به دانش‌آموزان دختر برای استفاده از حجاب اسلامی است.