۸ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

کارشناسان سازمان ملل خواستار لغو قانون جنجالی «جوانی جمعیت» در ایران شدند

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار لغو قانونی در ایران شدند که دسترسی به سقط جنین، ابزار پیشگیری از بارداری، خدمات داوطلبانه عقیم‌سازی و اطلاعات مرتبط را محدود می‌کند.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار لغو قانونی در ایران شدند که دسترسی به سقط جنین، ابزار پیشگیری از بارداری، خدمات داوطلبانه عقیم‌سازی و اطلاعات مرتبط را محدود می‌کند.