۲۹ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

کارنامه دولت حسن روحانی در بازار مسکن؛ بدترین در ۳۲ سال اخیر

بررسی بازه‌های زمانی در عملکرد دوره‌های متفاوت دولت‌ها در تاریخ پس از انقلاب نشان می‌دهد که عملکرد حسن روحانی در بازار مسکن بدترین دوره تاریخی در ادوار متفاوت رؤسای جمهور بوده است.

بررسی بازه‌های زمانی در عملکرد دوره‌های متفاوت دولت‌ها در تاریخ پس از انقلاب نشان می‌دهد که عملکرد حسن روحانی در بازار مسکن بدترین دوره تاریخی در ادوار متفاوت رؤسای جمهور بوده است.