۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

کاهش خرید نفت ایران توسط چین؛ تهران برای یافتن خریدار «با مشکل مواجه است»

حداقل شش محموله نفت ایران، در مجموع هشت میلیون بشکه نفت، بیش از سه ماه است که در بنادر چین شناورند و محموله آنها تخلیه نشده است.

حداقل شش محموله نفت ایران، در مجموع هشت میلیون بشکه نفت، بیش از سه ماه است که در بنادر چین شناورند و محموله آنها تخلیه نشده است.