۲ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

کاهش نرخ‌ پیش‌بینی‌ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، نرخ متوسط رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته حدود ۵.۲ درصد و در کشورهای فقیر و در حال توسعه حدود سه درصد خواهد بود.

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، نرخ متوسط رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته حدود ۵.۲ درصد و در کشورهای فقیر و در حال توسعه حدود سه درصد خواهد بود.