۲ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

کریدور راه‌آهن پاکستان‌-ایران‌-ترکیه فعال شد

کالاهای پاکستانی ۲۷ سپتامبر از کراچی بارگیری شدند و پس از طی مسیر ۵۳۰۰ کیلومتر خط ریلی و گذشتن از خاک ایران، روز ۹ اکتبر به استانبول رسید.

کالاهای پاکستانی ۲۷ سپتامبر از کراچی بارگیری شدند و پس از طی مسیر ۵۳۰۰ کیلومتر خط ریلی و گذشتن از خاک ایران، روز ۹ اکتبر به استانبول رسید.