۲۸ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

کمالوندی در واکنش به گزارش آژانس: بازرسی‌های پادمانی طبق روال در حال انجام است

به گفته بهروز کمالوندی، دو ماه بعد از تصویب قانون «اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی برای لغو تحریم‌ها» و با توجه به عدم لغو تحریم‌ها، اجرای نظارت‌های فراپادمانی در ایران متوقف شد.

به گفته بهروز کمالوندی، دو ماه بعد از تصویب قانون «اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی برای لغو تحریم‌ها» و با توجه به عدم لغو تحریم‌ها، اجرای نظارت‌های فراپادمانی در ایران متوقف شد.