۱۴ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

کمیته نویسندگان زندانی انجمن قلم نروژ خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شدند

کمیته نویسندگان زندانی انجمن قلم نروژ با ارسال نامه‌هایی به سفیر این کشور در تهران و سفیر ایران در اسلو، با اعتراض به بازداشت مجدد نرگس محمدی، خوستار آزادی فوری او‌ شدند.

کمیته نویسندگان زندانی انجمن قلم نروژ با ارسال نامه‌هایی به سفیر این کشور در تهران و سفیر ایران در اسلو، با اعتراض به بازداشت مجدد نرگس محمدی، خوستار آزادی فوری او‌ شدند.