۱۱ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

کنفرانس تغییرات اقلیمی گلاسکو؛ وزیر خارجه تووالو تا زانو به آب زد

سیمون کوفه، وزیر خارجه تووالو، کشوری جزیره‌ای در اقیانوس آرام، برای جلب توجه جهانی درباره بحران تغییرات اقلیمی، تا زانو در آب دریا ایستاد و سخنرانی کرد.

سیمون کوفه، وزیر خارجه تووالو، کشوری جزیره‌ای در اقیانوس آرام، برای جلب توجه جهانی درباره بحران تغییرات اقلیمی، تا زانو در آب دریا ایستاد و سخنرانی کرد.