۸ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

گاز استریل جامانده در شکم زنی حین زایمان، پس از سه سال منجر به مرگ او شد

پزشک جراح پس از عمل دوم به همسر فاطمه گفته بود که گاز استریل جا مانده در شکم بیمار به سوراخ شدن و عفونت شدید روده او منجر شده بود.

پزشک جراح پس از عمل دوم به همسر فاطمه گفته بود که گاز استریل جا مانده در شکم بیمار به سوراخ شدن و عفونت شدید روده او منجر شده بود.