۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

گروه هفت: ایران برای بازگشت کامل به برجام از مسیر دیپلماتیک اقدام کند

گروه هفت روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت با انتشار بیانیه‌ای ضمن توصیه به ایران «برای شرکت فعال در مذاکرات وین»، خواستار استفاده تهران از فرصت ارائه شده برای بازگشت کامل به برجام از مسیر دیپلماتیک شده است.

گروه هفت روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت با انتشار بیانیه‌ای ضمن توصیه به ایران «برای شرکت فعال در مذاکرات وین»، خواستار استفاده تهران از فرصت ارائه شده برای بازگشت کامل به برجام از مسیر دیپلماتیک شده است.