۴ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

گزارش تحقیق هشت‌ماهه کانادا: ایران در مورد سرنگونی هواپیما توضیح معتبری نداده است

نخست‌وزیر کانادا پس از خواندن گزارش هشت‌ماهه پزشکی قانونی کانادا گفت که گزارش‌های «گمراه‌کننده» جمهوری اسلامی در مورد این حادثه «سطحی است و عمداً عوامل اصلی را نادیده می‌گیرد.»

نخست‌وزیر کانادا پس از خواندن گزارش هشت‌ماهه پزشکی قانونی کانادا گفت که گزارش‌های «گمراه‌کننده» جمهوری اسلامی در مورد این حادثه «سطحی است و عمداً عوامل اصلی را نادیده می‌گیرد.»