۱ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

گزارش مرکز آمار: شمار افراد شاغل در ایران همچنان رو به کاهش دارد

گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد کاهش شمار افراد شاغل در ایران طی تابستان سال جاری ادامه یافته است.

گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد کاهش شمار افراد شاغل در ایران طی تابستان سال جاری ادامه یافته است.