۲ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

گزارش میدانی از «بی‌اعتنایی» بازار لوازم خانگی به دستور ممنوعیت خامنه‌ای

قیمت‌های این لوازم اما اکنون افزایش بیشتری پیدا کرده و برخی یخچال‌ها حتی تا ۱۴۰ میلیون تومان هم عرضه می‌شود.

قیمت‌های این لوازم اما اکنون افزایش بیشتری پیدا کرده و برخی یخچال‌ها حتی تا ۱۴۰ میلیون تومان هم عرضه می‌شود.