۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

گسترش اعتراض‌های مردمی به استانهای دیگر ایران

اعتراضات مردمی به رهاسازی قیمت ها و بی توجهی حکومت به وضع معیشتی مردم که دو روز پیش از خوزستان آغاز شده بود امروز به استانهای دیگر ایران سرایت کرد.

اعتراضات مردمی به رهاسازی قیمت ها و بی توجهی حکومت به وضع معیشتی مردم که دو روز پیش از خوزستان آغاز شده بود امروز به استانهای دیگر ایران سرایت کرد.