۲ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

گمرک ایران: تاکنون بیش از ۷۹ میلیون دُز واکسن کرونا وارد کشور شده است

آخرین گزارش گمرک ایران نشان می‌دهد تا کنون بیش از ۷۹ میلیون دُز واکسن کرونا وارد کشور شده که از این میزان، واردات حدود ۸۳ درصد از واکسن‌ها در سه ماه اخیر به ثبت رسیده است.

آخرین گزارش گمرک ایران نشان می‌دهد تا کنون بیش از ۷۹ میلیون دُز واکسن کرونا وارد کشور شده که از این میزان، واردات حدود ۸۳ درصد از واکسن‌ها در سه ماه اخیر به ثبت رسیده است.