۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

گورهای دسته‌جمعی در ماریوپول؛ سازمان ملل از شواهد ارتکاب «جنایت جنگی» توسط روسیه پرده برداشت

به گفته کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ۷۵ مورد اتهام آزار و خشونت جنسی توسط سربازان روس علیه زنان، مردان، دختران و پسران اوکراینی به ثبت رسیده است.

به گفته کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ۷۵ مورد اتهام آزار و خشونت جنسی توسط سربازان روس علیه زنان، مردان، دختران و پسران اوکراینی به ثبت رسیده است.