۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

یک‌ فرمانده گروه شبه نظامی سرایا سلام در عراق ترور‌شد 

رسانه های عراق‌گزارش می دهند که عباس دینار الشویلی فرمانده گروه شبه نظامی سرایا سلام‌ در استان جنوبی میسان توسط افراد ناشناس کشته شده است.

رسانه های عراق‌گزارش می دهند که عباس دینار الشویلی فرمانده گروه شبه نظامی سرایا سلام‌ در استان جنوبی میسان توسط افراد ناشناس کشته شده است.