۶ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

یک سخنگوی وزارت نفت خبر بنزین ۱۴ هزار تومانی را تکذیب کرد

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفته است که هرگونه تصمیم‌گیری در مورد افزایش قیمت بر عهده دولت است و مجلس باید آن را تصویب کند.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفته است که هرگونه تصمیم‌گیری در مورد افزایش قیمت بر عهده دولت است و مجلس باید آن را تصویب کند.