۲۹ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

یک مطالعه جدید: پیش‌بینی «دو میلیون کشته و زخمی» در صورت وقوع زلزله در تهران

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران می‌گوید این آمارها مربوط به مطالعاتی است که در حال انجام هستند و از این دو میلیون نفر، حدود ۴۰۰ هزار نفر ظرف یک دقیقه کشته خواهند شد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران می‌گوید این آمارها مربوط به مطالعاتی است که در حال انجام هستند و از این دو میلیون نفر، حدود ۴۰۰ هزار نفر ظرف یک دقیقه کشته خواهند شد.