۳ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

یک مقام طالبان در شهر هرات: رانندگان زن باید از رانندگی خودداری کنند

مولوی شیراحمد عمار،‌معاون والی هرات، به روزنامه اینترنتی اطلاعات‌روز گفت که رانندگان زن باید منتظر نظر رهبری طالبان در مورد حقوق زنان باشند و از رانندگی در سطح شهر هرات پرهیز کنند.

مولوی شیراحمد عمار،‌معاون والی هرات، به روزنامه اینترنتی اطلاعات‌روز گفت که رانندگان زن باید منتظر نظر رهبری طالبان در مورد حقوق زنان باشند و از رانندگی در سطح شهر هرات پرهیز کنند.