۲ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

۱۶ نفر در سقوط هواپیمای روسی حامل چتربازان کشته شدند

این حادثه روز یکشنبه در نزدیکی شهر منزلینسکی اتفاق افتاد و هواپیمای نوع «ال ۴۱۰ توربولت»، مخصوص آموزش چتربازان، حامل ۲۰ چترباز و دو خدمه بوده است.

این حادثه روز یکشنبه در نزدیکی شهر منزلینسکی اتفاق افتاد و هواپیمای نوع «ال ۴۱۰ توربولت»، مخصوص آموزش چتربازان، حامل ۲۰ چترباز و دو خدمه بوده است.