۳ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

۱۸۲ گور بی نام و نشان دیگر در یک مدرسه بومیان کانادا کشف شد

جامعه بومیان کانادا روز چهارشنبه از ردیابی ۱۸۲ گور بی نام در نزدیکی در یک مدرسه سابق کلیسای کاتولیک برای کودکان بومی خبر داده است.

جامعه بومیان کانادا روز چهارشنبه از ردیابی ۱۸۲ گور بی نام در نزدیکی در یک مدرسه سابق کلیسای کاتولیک برای کودکان بومی خبر داده است.