۱۴ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

«۲۰ میلیون نفر» در ایران در مناطق فرونشست زمین زندگی می‌کنند

دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی ایران می‌گوید نزدیک به حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت شهری در مناطق فرونشستی زمین با نرخ‌های متفاوت زندگی می‌کنند.

دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی ایران می‌گوید نزدیک به حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت شهری در مناطق فرونشستی زمین با نرخ‌های متفاوت زندگی می‌کنند.