۳۱ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

«۲۹ میلیون لیتر سوخت گازوئیل ایرانی» طی روزهای آینده وارد لبنان می شود

یک روزنامه لبنانی روز چهارشنبه نوشته است که طی روزهای آینده ۲۹ میلیون لیتر سوخت گازوئیل ارسالی از ایران از طریق سوریه وارد لبنان می‌شود.

یک روزنامه لبنانی روز چهارشنبه نوشته است که طی روزهای آینده ۲۹ میلیون لیتر سوخت گازوئیل ارسالی از ایران از طریق سوریه وارد لبنان می‌شود.