۵ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

«۶۵۰ نیروی آمریکایی» در افغانستان باقی خواهند ماند

مقام‌های آمریکایی گفته‌اند، خروج اکثر نیروهای آمریکایی از افغانستان تا دو هفته دیگر تکمیل خواهد شد و در حدود ۶۵۰ نیروی برای تامین امنیت دیپلما‌ت‌های در افغانستان باقی خواهند ماند.

مقام‌های آمریکایی گفته‌اند، خروج اکثر نیروهای آمریکایی از افغانستان تا دو هفته دیگر تکمیل خواهد شد و در حدود ۶۵۰ نیروی برای تامین امنیت دیپلما‌ت‌های در افغانستان باقی خواهند ماند.