۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

کرونا در ایران|  رئیس سازمان نظام پزشکی تهران: «دیر به فکر واکسن افتادیم»

رئیس سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ می‌گوید در ماه‌های آغاز همه‌گیری، دولت دیر به فکر واکسن افتاد. موید علویان گفت بسیاری از «اشتباهات فاحش» قابل پیشگیری بود.

رئیس سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ می‌گوید در ماه‌های آغاز همه‌گیری، دولت دیر به فکر واکسن افتاد. موید علویان گفت بسیاری از «اشتباهات فاحش» قابل پیشگیری بود.