۲۳ مرداد ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

دولت ایران از پرداخت «وام ودیعه مسکن» به مستأجران نیازمند خبر داد

وزارت راه و شهرسازی ایران می‌گوید قرار است از محل منابع ۷۵ هزار میلیارد تومانی که برای مبارزه با کرونا تخصیص داده شده، به مستاجران نیازمند وام ودیعه مسکن پرداخت شود.

وزارت راه و شهرسازی ایران می‌گوید قرار است از محل منابع ۷۵ هزار میلیارد تومانی که برای مبارزه با کرونا تخصیص داده شده، به مستاجران نیازمند وام ودیعه مسکن پرداخت شود.