۲۰ مرداد ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

معاون وزارت بهداشت ایران: از هر چهار فرد مبتلا به کرونا یک نفر فوت می‌کند

به گفته حریرچی، شهر تهران منشأ آلودگی شهرهای دیگر است و جمعیت روز و شب تهران نزدیک به یک میلیون نفر تفاوت دارد و این افراد می‌توانند به راحتی ویروس را منتقل کنند.

به گفته حریرچی، شهر تهران منشأ آلودگی شهرهای دیگر است و جمعیت روز و شب تهران نزدیک به یک میلیون نفر تفاوت دارد و این افراد می‌توانند به راحتی ویروس را منتقل کنند.