۲۰ مرداد ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

نماینده سابق مجلس از اتهام تجاوز «تبرئه» و «به دلیل رابطه نامشروع محکوم شد»

پرونده قضایی خدادادی مربوط می‌شود به زهرا نویدپور، از مراجعان به دفتر او، که علیه وی به اتهام «تجاوز و آزار جنسی» شکایت کرد

پرونده قضایی خدادادی مربوط می‌شود به زهرا نویدپور، از مراجعان به دفتر او، که علیه وی به اتهام «تجاوز و آزار جنسی» شکایت کرد