۲۰ مرداد ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

وزیر بهداشت ایران: نخواهیم گذاشت عشاق‌الحسین تب کنند

وزیر بهداشت در دیدار با واعظان و مداحان گفت با برای برگزاری عزاداری محرم در ایام کرونا «الگویی ارائه می‌دهیم تا شیعیان سایر کشورها ببینید ایران اسلامی از خود چه نبوغی بر جا گذاشت».

وزیر بهداشت در دیدار با واعظان و مداحان گفت با برای برگزاری عزاداری محرم در ایام کرونا «الگویی ارائه می‌دهیم تا شیعیان سایر کشورها ببینید ایران اسلامی از خود چه نبوغی بر جا گذاشت».