۲۰ مرداد ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

دولت ایران درخواست‌های سازمان زندان‌ها برای مهار کرونا را نادیده گرفته است

عفو بین الملل با انتشار برخی مکاتبات سازمان زندان‌های ایران با وزارت بهداشت فاش ساخت که دولت جمهوری اسلامی در ارسال تجهیزات به زندان‌های کشور جهت مهار کرونا ناکام مانده است.

عفو بین الملل با انتشار برخی مکاتبات سازمان زندان‌های ایران با وزارت بهداشت فاش ساخت که دولت جمهوری اسلامی در ارسال تجهیزات به زندان‌های کشور جهت مهار کرونا ناکام مانده است.