۲۸ خرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

روایت یک جوان بهایی که اجازه خاموش کردن آتش ندارد

خلع‌لباس یک جوان آتش‌نشان داوطلب که دیگر اجازه خاموش کردن آتش خانه‌ها و جنگل‌ها، آن هم بدون دریافت هیچ دستمزدی، ندارد فقط به یک دلیل: «چون بهایی هستی.»

خلع‌لباس یک جوان آتش‌نشان داوطلب که دیگر اجازه خاموش کردن آتش خانه‌ها و جنگل‌ها، آن هم بدون دریافت هیچ دستمزدی، ندارد فقط به یک دلیل: «چون بهایی هستی.»