۲۰ مرداد ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

کارگران بخش‌های مختلف ایران در روز شنبه دست به اعتصاب زدند

کارگران فعال در بخش‌های مختلف، از جمله کارگران نیشکر هفت‌تپه، صنعت نفت و گاز روز شنبه ۱۱ مرداد دست به تجمع و اعتصاب زدند.

کارگران فعال در بخش‌های مختلف، از جمله کارگران نیشکر هفت‌تپه، صنعت نفت و گاز روز شنبه ۱۱ مرداد دست به تجمع و اعتصاب زدند.