۵ مهر ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

خداحافظی با خودروی صد میلیون تومانی

یادداشتی از مهرداد سیدعسگری: چرا تولیدات خودروی ایران در وضعیتی فاجعه بار و بهت‌آور کماکان در قیمت‌های بالا ادامه دارد و حکومت در ۴۱ سال گذشته نتوانسته حتی همین یک مشکل را حل کند؟

یادداشتی از مهرداد سیدعسگری: چرا تولیدات خودروی ایران در وضعیتی فاجعه بار و بهت‌آور کماکان در قیمت‌های بالا ادامه دارد و حکومت در ۴۱ سال گذشته نتوانسته حتی همین یک مشکل را حل کند؟