۵ مهر ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

از سرگیری اعتراضات مردمی در پی انفجار مهیب در لبنان

صدها نفر در لبنان چهار روز بعد از انفجار بزرگ در بیروت که منجر به کشته شدن حداقل ۱۵۴ نفر شده است، به خیابان‌ها ریختند و علیه دولت و سیاستمداران کشور شعار دادند.

صدها نفر در لبنان چهار روز بعد از انفجار بزرگ در بیروت که منجر به کشته شدن حداقل ۱۵۴ نفر شده است، به خیابان‌ها ریختند و علیه دولت و سیاستمداران کشور شعار دادند.