۱۰ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

شورای همکاری خلیج فارس از سازمان ملل می‌خواهد تا زمانی که مداخله ایران در امور کشورهای همسایه ادامه دارد تحریم تسلیحاتی ایران را لغو نکند

نایف الحجرف، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، روز شنبه با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد از آن شورا خواست تا زمانی که ایران از مداخله مسلحانه در کشورهای همسایه دست برنداشته است، تحریم تسلیحاتی اعمال شده علیه ایران را لغو نکند. بنا بر بیانیه‌ای که روز یکشنبه توسط دبیرخانه شورای همکاری خلیج [فارس] - که مقر آن در ریاض، واقع در عربستان سعودی است، منتشر شد - نایف الحجرف در نامه‌اش تاکید کرده است که «ایران به توسعه سلاح‌های متعارف و مسلح کردن سازمان‌ها و جنبش‌های تروریستی و فرقه‌گرا در سراسر منطقه ادامه می‌دهد.»‌ شورای همکاری خلیج [فارس] یک اتحادیه سیاسی و اقتصادی بین‌دولتی منطقه‌ای متشکل از کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر امارات متحده عربی، و عربستان سعودی است. نایف الحجرف گفت در سال‌های پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ در سال ۲۰۱۵ «ایران از مداخله مسلحانه در کشورهای همسایه به طور مستقیم و از طریق سازمان‌ها و جنبش‌هایی که توسط ایران مسلح شده و آموزش می‌بینند، دست برنداشته و این اقداماتش را متوقف نکرده است.» وی گفت:‌ «تا زمانی که [ایران] اقدامات بی‌ثبات‌کننده‌اش در منطقه را متوقف نکرده و..

نایف الحجرف، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، روز شنبه با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد از آن شورا خواست تا زمانی که ایران از مداخله مسلحانه در کشورهای همسایه دست برنداشته است، تحریم تسلیحاتی اعمال شده علیه ایران را لغو نکند.

بنا بر بیانیه‌ای که روز یکشنبه توسط دبیرخانه شورای همکاری خلیج [فارس] – که مقر آن در ریاض، واقع در عربستان سعودی است، منتشر شد – نایف الحجرف در نامه‌اش تاکید کرده است که «ایران به توسعه سلاح‌های متعارف و مسلح کردن سازمان‌ها و جنبش‌های تروریستی و فرقه‌گرا در سراسر منطقه ادامه می‌دهد.»‌

شورای همکاری خلیج [فارس] یک اتحادیه سیاسی و اقتصادی بین‌دولتی منطقه‌ای متشکل از کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر امارات متحده عربی، و عربستان سعودی است.

نایف الحجرف گفت در سال‌های پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ در سال ۲۰۱۵ «ایران از مداخله مسلحانه در کشورهای همسایه به طور مستقیم و از طریق سازمان‌ها و جنبش‌هایی که توسط ایران مسلح شده و آموزش می‌بینند، دست برنداشته و این اقداماتش را متوقف نکرده است.»

وی گفت:‌ «تا زمانی که [ایران] اقدامات بی‌ثبات‌کننده‌اش در منطقه را متوقف نکرده و از تامین اسلحه برای تروریست‌ها و سازمان‌های تروریستی و فرقه‌گرا خودداری نکند،‌ لغو محدودیت‌های مرتبط با جابجایی تسلیحات متعارف به مقصد یا با مبدا ایران اقدامی نامناسب است.» او افزود: «تمدید آن محدودیت‌ها برای حصول اطمینان از صلح و ثبات در این منطقه و در سراسر جهان، امری بسیار ضروری است.»