۸ مهر ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

اقتصاد، اختلاف طبقاتی، مالیات، و عدالت

نمی‌توان توقع داشت عموم جامعه، رابطه روشنی بین مالیات و عدالت در ذهن داشته باشند. امّا آیا مالیات پولِ زور است؟ آیا دستِ دولت در جیب شهروندان می‌تواند نفعی برای جامعه داشته باشد؟

نمی‌توان توقع داشت عموم جامعه، رابطه روشنی بین مالیات و عدالت در ذهن داشته باشند. امّا آیا مالیات پولِ زور است؟ آیا دستِ دولت در جیب شهروندان می‌تواند نفعی برای جامعه داشته باشد؟