۳۰ شهریور ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

تغییر موضع بیمه ایران: شرکت‌های اروپایی باید خسارت هواپیمای اوکراینی را بپردازند

رئیس کل بیمه مرکزی ایران می‌گوید خسارت هواپیمای اوکراینی ساقط‌شده از سوی سپاه را باید شرکت‌های بیمه اروپایی بپردازند. دولت ایران پیشتر گفته بود که خسارت این هواپیما را می‌پردازد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران می‌گوید خسارت هواپیمای اوکراینی ساقط‌شده از سوی سپاه را باید شرکت‌های بیمه اروپایی بپردازند. دولت ایران پیشتر گفته بود که خسارت این هواپیما را می‌پردازد.