۳ مهر ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

سهراب محمدی، بخشیِ بزرگ خراسان، درگذشت

سهراب محمدی، بخشی و هنرمند پیشکسوت و سرشناس موسیقی مقامی خراسان، روز چهارشنبه ۲۲ مرداد، در ۸۰ سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت.

سهراب محمدی، بخشی و هنرمند پیشکسوت و سرشناس موسیقی مقامی خراسان، روز چهارشنبه ۲۲ مرداد، در ۸۰ سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت.