۲ مهر ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

معاون استاندار تهران در مورد مخازن نفتی: نباید به مردم استرس وارد کرد

معاون امور عمرانی استانداری تهران می‌گوید «ممکن است هر اتفاقی هر لحظه روی دهد، اما این دلیل نمی‌شود جامعه را نگران کنیم».

معاون امور عمرانی استانداری تهران می‌گوید «ممکن است هر اتفاقی هر لحظه روی دهد، اما این دلیل نمی‌شود جامعه را نگران کنیم».