۱۰ مهر ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

افزایش مالیات بر سکه در ایران

سازمان امور مالیاتی ایران نحوه اخذ مالیات از خریداران سکه در سال ۹۸ را تعیین کرده و ارقامی که در بیانیه آن منتشر شده حاکی از افزایش چشمگیر مالیات بر سکه در ایران است.

سازمان امور مالیاتی ایران نحوه اخذ مالیات از خریداران سکه در سال ۹۸ را تعیین کرده و ارقامی که در بیانیه آن منتشر شده حاکی از افزایش چشمگیر مالیات بر سکه در ایران است.