۱۰ مهر ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

حمایت چندین تشکل و کانون از اعتصاب‌های سراسری در ایران

۳۷ سندیکا، تشکل، کانون کارگری، معلمان، دانشجویی و بازنشستگان از اعتصاب‌های سراسری کارگران در هفت‌تپه، هپکو و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی حمایت کردند.

۳۷ سندیکا، تشکل، کانون کارگری، معلمان، دانشجویی و بازنشستگان از اعتصاب‌های سراسری کارگران در هفت‌تپه، هپکو و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی حمایت کردند.