۲ مهر ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

۸۰ عضو طالبان از زندان‌های افغانستان آزاد شدند

دولت افغانستان آزادی اعضای زندانی طالبان را برای هموارکردن گفت‌و‌گوهای صلح میان حاکمیت و طالبان آغاز کرد.

دولت افغانستان آزادی اعضای زندانی طالبان را برای هموارکردن گفت‌و‌گوهای صلح میان حاکمیت و طالبان آغاز کرد.