۱۰ مهر ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

پس از سپاه، وزارت دفاع هم وارد صنعت خودروسازی شد

وزیر دفاع ایران گفت با تکلیف روحانی وارد قطعه‌سازی خودرو شدیم و ۴ هزار میلیارد تومان قرارداد بستیم. پیش از این سپاه پاسداران هم گفته بود با نکلیف خامنه‌ای وارد حوزه خودرو می‌شویم.

وزیر دفاع ایران گفت با تکلیف روحانی وارد قطعه‌سازی خودرو شدیم و ۴ هزار میلیارد تومان قرارداد بستیم. پیش از این سپاه پاسداران هم گفته بود با نکلیف خامنه‌ای وارد حوزه خودرو می‌شویم.