۲۹ شهریور ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

یک کشتی ژاپنی حامل سوخت در نزدیکی جزیره موریس دو نیم شد

دانشمندان می‌گویند پیامدهای کامل این حادثه هنوز مشخص نیست اما خسارات وارده به قدری است که برای دهه‌ها، اقتصاد وابسته به گردشگری جمهوری موریس را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

دانشمندان می‌گویند پیامدهای کامل این حادثه هنوز مشخص نیست اما خسارات وارده به قدری است که برای دهه‌ها، اقتصاد وابسته به گردشگری جمهوری موریس را تحت تاثیر قرار خواهد داد.