۸ مهر ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

رهبر مسیحیان لبنان: کشور با «بزرگترین خطر» مواجه است و نیاز به انتخابات دارد 

روحانی ارشد مسیحیان لبنان روز یکشنبه خواستار انتخابات زودهنگام کابینه کشور و تشکیل دولتی شد که به جای طبقه سیاسی حاکم، لبنان را از آشفتگی بعد از انفجار بزرگ در بندر بیروت نجات دهد. به گزارش رویترز، کناره‌گیری کابینه لبنان در بحبوحه اعتراضات بعد از انفجار ۴ اوت که موجب کشته شدن بیش از ۱۷۲ نفر، زخمی شدن ۶ هزار نفر، و بی خانمان شدن ۳۰۰ هزار نفر از شهروندان بیروت شد، و بخش بزرگی از این شهر مدیترانه‌ای را ویران کرد، به بحران مالی که این کشور با آن دست به گریبان بوده، شدت بخشیده است. پاتریارک بشاره پطرس الراعی، رهبر روحانی کاتولیک لبنان که به عنوان رئیس کلیسای مارونی یکی از مهره‌های با نفوذ در دولت است، هشدار داد که لبنان امروز با «بزرگترین خطر» مواجه است. پاتریارک الراعی در موعظه روز یکشنبه، بدون ذکر نام هیچ کشور، گفت: «ما اجازه نخواهیم داد که لبنان به برگه مصالحه بین کشورهایی تبدیل شود که می‌خواهند روابط خود را دوباره از سر گیرند.»

روحانی ارشد مسیحیان لبنان روز یکشنبه خواستار انتخابات زودهنگام کابینه کشور و تشکیل دولتی شد که به جای طبقه سیاسی حاکم، لبنان را از آشفتگی بعد از انفجار بزرگ در بندر بیروت نجات دهد.

به گزارش رویترز، کناره‌گیری کابینه لبنان در بحبوحه اعتراضات بعد از انفجار ۴ اوت که موجب کشته شدن بیش از ۱۷۲ نفر، زخمی شدن ۶ هزار نفر، و بی خانمان شدن ۳۰۰ هزار نفر از شهروندان بیروت شد، و بخش بزرگی از این شهر مدیترانه‌ای را ویران کرد، به بحران مالی که این کشور با آن دست به گریبان بوده، شدت بخشیده است.

پاتریارک بشاره پطرس الراعی، رهبر روحانی کاتولیک لبنان که به عنوان رئیس کلیسای مارونی یکی از مهره‌های با نفوذ در دولت است، هشدار داد که لبنان امروز با «بزرگترین خطر» مواجه است.

پاتریارک الراعی در موعظه روز یکشنبه، بدون ذکر نام هیچ کشور، گفت: «ما اجازه نخواهیم داد که لبنان به برگه مصالحه بین کشورهایی تبدیل شود که می‌خواهند روابط خود را دوباره از سر گیرند.»